تماس ها

نیاز به صبحت با ما دارید؟

 

آدرس:

قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مرکز رشد واحدهای فناور، ساختمان رویش، شرکت سدید مهد ابتکار

تلفن:

+98 28 33791508

ایمیل:

sme.co.ir@gmail.com