با ما در تماس باشیدآدرس:

قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، مرکز رشد واحدهای فناور، ساختمان رویش، واحد 117

تلفن :

028-33791508

09127816746

E-mail:

sme.co.ir@gmail.com