محصولات ما

 

دستگاه آزمون‌های عمومی ورق‌ها


دستگاه آزمون‌های عمومی اولین دستگاه ساخته شده توسط شرکت مهندسی سما است علاوه بر ثبت اختراع داخلی آن، گواهی دانش بنیان نیز دریافت کرده است. این دستگاه هیچ نمونه داخلی ندارد و نسبت به نمونه های خارجی نیز بسیار ارزان تر است. این دستگاه قابلیت انجام آزمون‌های زیر را دارد:
• تعیین منحنی تنش جریان
• تست بالج
• تست ناكازيما
• تست جامي شدن (تست اریکسن یا تست اریکسون)
• تست انبساط سوراخ
• تست مارسينياك
• تست كشش عميق
• برش ورق و هیدروفرمینگ قطعه
در حال حاضر این دستگاه در سه مدل مختلف ارائه شده است. شرکت آمادگی ارائه محصول با مشخصاتی به غیر از مشخصات بیان شده زیر را نیز با توافق با مشتری دارد.
 

مدل اتوماتیک (طراحی جدید)

در این مدل، گیره‌بندی قطعه، تنظیم سرعت شکل‌دهی و نیروی ورق گیر در حین آزمون، شکل‌دهی قطعه و اطلاعات برداری حین شکل‌دهی تماماً به صورت خودکار انجام می‌شود. جهت ایمنی، تمام فرایند شکل دهی در یک محفظه بسته انجام می شود، اما امکان مشاهده فرایند شکل دهی از قسمت بالای دستگاه فراهم است. تعویض قالبهای عملیات از مدل قبلی ساده تر شده است. عمق کشش نیز بیشتر از مدل اتوماتیک قبلی است. در آزمون‌هایی مانند آزمون ناکازیما و ... ، دستگاه منحنی نیرو-جابجایی را به کاربر ارائه می کند. در آزمون بالج علاوه بر منحنی فشار جابجایی، منحنی تنش- کرنش را نیز ارائه می‌کند. مشخصات این دستگاه به شرح زیر است:
منبع تامین نیروی هیدرولیک: یونیت (پاورپک)
سیستم داده‌برداری:الکترونیکی و به صورت خودکار
بیشینه نیروی اعمالی (مجموع نیروی ورق گیر و کشش): 400kN
بیشینه قطر ورق: 200mm
بیشینه قطر سنبه: 100mm
بیشینه عمق کشش: 120mm
بیشینه سرعت حرکتی پرس در کشش: 200mm/min
نمایش نتایج و تحلیل: دارد

در ویدئوهای زیر نحوه عملکرد این دستگاه، نشان داده شده است:

مدل اتوماتیک

در این مدل، گیره‌بندی قطعه، پر کردن محفظه از روغن (برای تست بالج)، تنظیم سرعت شکل‌دهی در حین آزمون، شکل‌دهی قطعه و اطلاعات برداری حین شکل‌دهی تماماً به صورت خودکار انجام می‌شود. در آزمون‌هایی مانند آزمون ناکازیما و ... ، این دستگاه به صورت خودکار با داده برداری، منحنی نیرو-جابجایی را به کاربر ارائه می کند و در آزمون بالج علاوه بر منحنی نیرو جابجایی منحنی تنش- کرنش را نیز ارائه می‌کند. مشخصات این دستگاه به شرح زیر است.
منبع تامین نیروی هیدرولیک: یونیت (پاورپک)
سیستم داده‌برداری:الکترونیکی و به صورت خودکار
بیشینه نیروی اعمالی (مجموع نیروی ورق گیر و کشش): 400kN
بیشینه قطر ورق: 200mm
بیشینه قطر سنبه: 100mm
بیشینه عمق کشش: 65mm
بیشینه سرعت حرکتی پرس در کشش: 150mm/min
نمایش نتایج و تحلیل: دارد

در ویدئوهای زیر نحوه عملکرد این دستگاه، نشان داده شده است:
 

نیمه اتوماتیک

در این مدل، گیره بندی قطعه، پر کردن محفظه از روغن (برای تست بالج) و تنظیم سرعت آزمون توسط کاربر انجام می‌شود، اما شکل دهی قطعه و اطلاعات برداری در حین آزمون، به صورت خودکار توسط دستگاه انجام داده می شود. مشخصات این دستگاه به شرح زیر است.
منبع تامین نیروی هیدرولیک: یونیت (پاورپک)
سیستم داده‌برداری: الکترونیکی و به صورت خودکار
بیشینه نیروی اعمالی (مجموع نیروی ورق گیر و کشش): 120kN
بیشینه قطر ورق: 130mm
بیشینه قطر سنبه: 60mm
بیشینه عمق کشش: 55mm
بیشینه سرعت حرکتی در کشش: 150mm/min
نمایش نتایج و تحلیل: دارد

مدل دستی

مهمترین کاربرد این مدل جهت آموزش در آزمایشگاه شکل‌دهی و مواد است، هر چند در آزمایشگاه‌ها نیز استفاده شده است. در این مدل گیره‌بندی قطعه و پرکردن محفظه از روغن (برای تست بالج) توسط کاربر انجام می‌شود. برای تأمین نیروی هیدرولیک مورد نیاز شکل‌دهی از یک پمپ دستی استفاده شده است. این دستگاه در حین شکل‌دهی، میزان تغییرشکل قطعه و فشار لازم شکل‌دهی را به ترتیب بر روی ساعت اندازه گیری و گیج فشار نشان می دهد و کاربر با روابط ارائه شده بر روی دفترچه راهنمای دستگاه، نیروی لازم شکل دهی و همچنین منحنی تنش-کرنش (در تست بالج) را بدست می‌آورد. مشخصات این دستگاه به شرح زیر است:
منبع تامین نیروی هیدرولیک: پمپ دستی
سیستم داده‌برداری: با ساعت اندازه گیری و گیج فشار و تحلیل توسط کاربر
بیشینه نیروی اعمالی (مجموع نیروی ورق گیر و کشش): 120kN
بیشینه قطر ورق: 130mm
بیشینه قطر سنبه: 60mm
بیشینه عمق کشش: 55mm
نمایش نتایج و تحلیل: ندارد

در ویدئوهای زیر نحوه عملکرد این دستگاه، نشان داده شده است:
 

پاورپک هیدرولیک (یونیت هیدرولیک)

هر سیستمی برای انجام فعالیت مورد نظر، نیاز به یک منبع قدرت دارد. منبع قدرت در سیستم های هیدرولیک توسط پاورپک هیدرولیک یا یونیت هیدرولیک فراهم می شود. شرکت مهندسی سما آمادگی طراحی و ساخت انواع پاورپک هیدرولیک متناسب با نیاز مصرف کننده را دارد.

بلوک هیدرولیک

در سیستم های هیدرولیکی که مدارهای پیچیده وشیرآلات زیادی داشته باشند، استفاده از بلوکهای هیدرولیک مزایای بسیاری دارد که عبارتند از:
• کاهش اتصالات و شیلنگها
• کاهش زمان مونتاژ
• کاهش نشتی
• کاهش افت فشار در مسیرهای روغن
• کاهش فضای اشغال شده
شرکت مهندسی سما آمادگی ساخت انواع بلوکهای هیدرولیک متناسبا با مدارهای هیدرولیک مورد نظر کارفرما را دارد.